მოგესალმებით http://reactoonz.org/!

ეს გამოყენების პირობები განსაზღვრავს წესებსა და რეგულაციებს, რომლებიც არეგულირებს თქვენს გამოყენებას http://reactoonz.org/:n საიტი, რომელიც მდებარეობს http://reactoonz.org/.

http://reactoonz.org/.

ამ ვებსაიტის გამოყენებით, ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ თქვენ მიიღებთ ამ წესებსა და პირობებს. არ გააგრძელოთ გამოყენება http://reactoonz.org/ თუ არ ეთანხმებით ამ გვერდზე მითითებულ ყველა პირობასა და პირობას.

შემდეგი ტერმინოლოგია ვრცელდება ამ გამოყენების პირობებზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და პასუხისმგებლობაზე და ყველა შეთანხმებაზე. “მომხმარებელი”, “თქვენ” და “თქვენი” ეხება თქვენ, იმ პირს, რომელიც ამ ვებ-გვერდზე შედის და შეესაბამება კომპანიის წესებსა და პირობებს.შემდეგი ტერმინოლოგია ვრცელდება ამ გამოყენების პირობებზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და პასუხისმგებლობაზე და ყველა შეთანხმებაზე. “კომპანია”, “ჩვენ”, “ჩვენ”, “ჩვენი” და “ჩვენ” ეხება ჩვენს კომპანიას. “პარტია”, “მხარეები” ან “ჩვენ”, ეხება როგორც მომხმარებელს, ასევე ჩვენ. ყველა პირობა ეხება შეთავაზებას, მიღებას და გადახდას, რომელიც აუცილებელია კლიენტისთვის ჩვენი დახმარების გაწევისთვის ყველაზე შესაფერისი ფორმით, კლიენტის საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, კომპანიის მიერ მითითებული მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით, შესაბამისად და ექვემდებარება ჰოლანდიის მოქმედი კანონი. ზემოთ ჩამოთვლილი ტერმინების ან სხვა სიტყვების ნებისმიერი გამოყენება სინგულარში, მრავლობითში, კაპიტალიზებულში ან/და ის ითვლება ურთიერთგამომცვლელად და, შესაბამისად, იგივე უნდა ეხებოდეს.

Cookies

ჩვენ ვიყენებთ cookies. გამოყენებით http://reactoonz.org/-sivustoa, თქვენ ეთანხმებით cookies-ის გამოყენებას http://reactoonz.org/:n კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

ინტერაქტიული ვებსაიტების უმეტესობა იყენებს ქუქი-ფაილებს მომხმარებლის ინფორმაციის მოსაპოვებლად თითოეული ვიზიტისთვის. ჩვენი საიტი იყენებს cookies, რათა ფუნქციონირება გარკვეულ სფეროებში, რათა გაუადვილოს ადამიანი გამოჩენის ჩვენი ნახვა მათი გამოყენება. ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორები / რეკლამის ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ cookies.

ლიცენზია

თუ სხვაგვარად არ არის ნათქვამი, http://reactoonz.org/ან / და მისი ლიცენზიატები ფლობენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს ყველა მასალაში http://reactoonz.org/-sivustolla. ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება დაცულია. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს საიტი http://reactoonz.org/ თქვენი პირადი სარგებლობისთვის, რომელიც ექვემდებარება ამ გამოყენების პირობებში დადგენილ შეზღუდვებს.

თქვენ არ შეიძლება:

Republish მასალა http://reactoonz.org/
გაყიდვა, დაქირავება ან sublicense მასალა http://reactoonz.org/.
რეპროდუცირება, დუბლიკატი ან ასლი მასალა http://reactoonz.org/.
Republish, გავრცელება, რეპროდუცირება, republish, repost, გავრცელება, ქირავდება, იჯარით, გავრცელება ან შექმნა წარმოებული სამუშაოები შინაარსი http://reactoonz.org/.

ეს შეთანხმება უნდა დაიწყოს ამ შეთანხმების თარიღიდან.

ამ ვებსაიტის გარკვეული სფეროები მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს განათავსონ და გაცვალონ მოსაზრებები და ინფორმაცია. http://reactoonz.org / არ ფილტრავს, არ რედაქტირებს, აქვეყნებს ან განიხილავს კომენტარებს ვებგვერდზე განთავსებამდე. კომენტარები არ ასახავს შეხედულებები და მოსაზრებები http://reactoonz.org/, მისი წარმომადგენლები და / ან შვილობილი კომპანიები. კომენტარები ასახავს იმ პირის შეხედულებებსა და მოსაზრებებს, ვინც მათ გამოაქვეყნა. იმდენად, რამდენადაც ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით, http://reactoonz.org / არ აგებს პასუხს კომენტარებზე ან რაიმე სახის პასუხისმგებლობაზე, ზიანზე ან ხარჯებზე, რომლებიც წარმოიქმნება ან/და ამ ვებ-გვერდზე კომენტარების გამოყენებასთან ან/და გამოქვეყნებასთან ან/და გამოჩენასთან დაკავშირებით.

http://reactoonz.org / იტოვებს უფლებას აკონტროლოს ყველა კომენტარი და წაშალოს ნებისმიერი კომენტარი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს შეუსაბამო, შეურაცხმყოფელი ან ამ გამოყენების პირობების დარღვევით.

თქვენ წარმოადგენთ და გარანტიას, რომ:

თქვენ გაქვთ უფლება განათავსოთ კომენტარები ჩვენს ვებ-გვერდზე და გქონდეთ ყველა საჭირო ნებართვა და თანხმობა ამისათვის;
თქვენ გაქვთ ყველა საჭირო და შესაბამისი ნებართვა და ნებართვა ჩვენს ვებ-გვერდზე კომენტარების განთავსებისთვის და თქვენ გაქვთ ყველა საჭირო და შესაბამისი ნებართვა ჩვენს ვებ-გვერდზე კომენტარების განთავსებისთვის და თქვენ გაქვთ ყველა საჭირო ნებართვა და ნებართვა ჩვენს ვებ-გვერდზე კომენტარების განთავსებისთვის და თქვენ გაქვთ ამის უფლება და ნებართვა;
კომენტარები არ შეიცავს ცილისმწამებლურ, ცილისმწამებლურ, შეურაცხმყოფელ, უცენზურო ან სხვაგვარად უკანონო მასალას, რომელიც არღვევს კონფიდენციალურობას.
კომენტარები არ იქნება გამოყენებული ნებისმიერი ბიზნესის ან ჩვეულების მოსაძიებლად ან ხელშეწყობისთვის, ან ნებისმიერი კომერციული საქმიანობის ან უკანონო საქმიანობის მოსაძიებლად ან ხელშეწყობისთვის.

თქვენ აქვე გრანტი http://reactoonz.org/:lle არაექსკლუზიური ლიცენზია გამოიყენოთ, რეპროდუცირება, ცვლილებები და უფლებას სხვები გამოიყენოთ, რეპროდუცირება და შეცვალოს თქვენი კომენტარი ნებისმიერი ფორმით, ფორმატში ან მედია.

ჰიპერბმულობა ჩვენს შინაარსთან

შემდეგი ორგანიზაციები შეიძლება დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებ-გვერდს წერილობითი ნებართვის გარეშე:

სამთავრობო უწყებები;
სახელმწიფო სამთავრობო უწყებები;
სამთავრობო უწყებები, საძიებო სისტემები, საინფორმაციო ორგანიზაციები;
ონლაინ დირექტორიის დისტრიბუტორებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებსაიტს ისევე, როგორც ისინი უკავშირდებიან სხვა ჩამოთვლილი კომპანიების ვებსაიტებს; და
სისტემის მასშტაბით აკრედიტებული ბიზნესი, გარდა არაკომერციული ორგანიზაციებისა, საქველმოქმედო სავაჭრო ცენტრებისა და საქველმოქმედო ფონდების მოძიების ჯგუფებისა, რომლებიც შეიძლება არ უკავშირდებოდეს ჩვენს ვებ-გვერდს.

ამ ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებ-გვერდს, პუბლიკაციებს ან სხვა ვებ-გვერდის ინფორმაციას, სანამ ბმული: (ა) არანაირად არ არის შეცდომაში შემყვანი; (ბ) არასწორად არ წარმოადგენს დამაკავშირებელი მხარის და მისი პროდუქტებისა და/ან სერვისების სპონსორობას, მოწონებას ან დამტკიცებას; და (გ) შეესაბამება დამაკავშირებელი მხარის ვებ-გვერდის კონტექსტში.

ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ და მივიღოთ სხვა ბმულების მოთხოვნები შემდეგი ტიპის ორგანიზაციებისგან:

საჯაროდ ცნობილი სამომხმარებლო ან / და ბიზნეს ინფორმაციის წყაროები;
dot.com საზოგადოებრივი საიტები;
ასოციაციები ან სხვა ჯგუფები, რომლებიც წარმოადგენენ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს;
ონლაინ დირექტორიების დისტრიბუტორები;
ინტერნეტ პორტალები;
საბუღალტრო, იურიდიული და საკონსულტაციო ფირმები; და
საგანმანათლებლო დაწესებულებები და პროფესიული ორგანიზაციები.

ჩვენ მივიღებთ ბმულის მოთხოვნებს ამ ორგანიზაციებისგან, თუ დავადგენთ, რომ: (ა) ბმული არ გვაიძულებს არახელსაყრელი აღმოჩნდეს საკუთარი თავისთვის ან ჩვენი აკრედიტებული კომპანიებისთვის; (ბ) ორგანიზაციას არ აქვს უარყოფითი ინფორმაცია ჩვენს შესახებ; (გ) ჩვენთვის სარგებელი ჰიპერბმულის ხილვადობიდან ანაზღაურებს ჰიპერბმულის არარსებობას http://reactoonz.org/; და (დ) ბმული ეხება რესურსების ზოგად ინფორმაციას.

ამ ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებ-გვერდს, სანამ ბმული: (ა) არანაირად არ არის შეცდომაში შემყვანი; (ბ) არასწორად არ წარმოადგენს დამაკავშირებელი მხარის და მისი პროდუქტების ან სერვისების სპონსორობას, მოწონებას ან დამტკიცებას; და (გ) შეესაბამება დამაკავშირებელი მხარის ვებ-გვერდის კონტექსტს.

თუ თქვენ ხართ ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ჩამოთვლილია ზემოთ მე -2 ნაწილში და დაინტერესებული ხართ ჩვენს ვებ-გვერდთან დაკავშირებით, უნდა შეგვატყობინოთ ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით http://reactoonz.org/, მათ შორის თქვენი სახელი, ორგანიზაციის სახელი, საკონტაქტო ინფორმაცია, თქვენი ვებსაიტის URL, Url-ების სია, საიდანაც აპირებთ ჩვენს ვებსაიტთან დაკავშირებას და Url-ების სია ჩვენს ვებსაიტზე, რომელთანაც გსურთ დაკავშირება. გთხოვთ დაუშვას 2-3 კვირის პასუხი.

დამტკიცებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ შექმნან ჰიპერბმულები ჩვენს ვებ-გვერდზე შემდეგნაირად:

ჩვენი კომპანიის სახელის გამოყენება; ან
უნიკალური რესურსის ლოკატორის გამოყენებით, რომელზეც ბმულია მიმართული; ან
ჩვენი დაკავშირებული ვებსაიტის ნებისმიერი სხვა აღწერილობის გამოყენება, რომელსაც აზრი აქვს დამაკავშირებელი მხარის ვებსაიტის შინაარსის კონტექსტში და ფორმატში.

გამოყენების http://reactoonz.org/:n ლოგო ან სხვა ნამუშევრები დაკავშირების მიზნით არ არის ნებადართული სავაჭრო ნიშნის სალიცენზიო ხელშეკრულების გარეშე.

iFrames

წინასწარი თანხმობისა და წერილობითი ნებართვის გარეშე, თქვენ არ შეგიძლიათ შექმნათ ჩარჩოები ჩვენი ვებსაიტების გარშემო, რომლებიც არანაირად ცვლის ჩვენი ვებსაიტების ვიზუალურ პრეზენტაციას ან გარეგნობას.

პასუხისმგებლობა შინაარსზე

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი შინაარსის გამოჩენა თქვენს ვებგვერდზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვას და დაიცვას us ნებისმიერი პრეტენზიები, რომელიც წარმოიქმნება თქვენი ნახვა. ვებგვერდზე არ შეიძლება გამოჩნდეს ბმულები, რომლებიც შეიძლება აღქმული იყოს როგორც ცილისმწამებლური, უცენზურო ან დანაშაულებრივი ან რომლებიც არღვევენ ან სხვაგვარად არღვევენ მესამე მხარის უფლებებს ან მხარს უჭერენ ამგვარი უფლებების დარღვევას ან სხვა დარღვევას.

თქვენი კონფიდენციალურობა

წაიკითხეთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

უფლებების დაჯავშნა

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მოგთხოვოთ ჩვენი ვებ-გვერდის ნებისმიერი ბმულის ან რაიმე კონკრეტული ბმულის ამოღება. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაუყოვნებლივ წაშალოთ ჩვენი ვებ-გვერდის ყველა ბმული მოთხოვნის შემთხვევაში. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ეს წესები და პირობები და მისი დამაკავშირებელი პოლიტიკა. ჩვენი ვებ-გვერდის ბმულის გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებული ხართ და შეასრულეთ ეს დამაკავშირებელი პირობები.

ჩვენი ვებ-გვერდიდან ბმულების მოხსნა

თუ ჩვენს ვებ-გვერდზე იპოვით ბმულს, რომელიც რაიმე მიზეზით შეურაცხმყოფელია, გთხოვთ მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ და შეგვატყობინოთ ნებისმიერ დროს. ჩვენ განვიხილავთ თხოვნებს ბმულების ამოღების შესახებ, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება ამოიღოთ ისინი ან პირდაპირ გიპასუხოთ.

ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ამ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია არის სწორი, სრული ან ზუსტი; არც გპირდებით, რომ ვებ-გვერდი დარჩება ხელმისაწვდომი ან ვებ-გვერდზე არსებული მასალა ინახება დღემდე.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართული მოცულობით, ჩვენ გამოვრიცხავთ ყველა წარმომადგენლობას, გარანტიას და პირობებს, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს ვებ-გვერდთან და მის გამოყენებასთან. არაფერი ამ პასუხისმგებლობის არ უნდა:

შეზღუდეთ ან გამორიცხეთ ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა სიკვდილზე ან პირად დაზიანებაზე;
ჩვენი ან ჩვენი პასუხისმგებლობა სიკვდილზე ან პირად დაზიანებაზე;
შეზღუდეთ ან გამორიცხეთ ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა თაღლითობის ან თაღლითური არასწორი წარმოდგენისთვის;
შეზღუდეთ ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა ნებისმიერი წესით, რომელიც არ არის ნებადართული მოქმედი კანონმდებლობით; ან
გამორიცხეთ ნებისმიერი ჩვენი ან თქვენი ვალდებულება, რომელიც არ შეიძლება გამოირიცხოს მოქმედი კანონმდებლობით.

ამ პუნქტში და ამ პასუხისმგებლობის სხვაგან მითითებული პასუხისმგებლობის შეზღუდვები და გამონაკლისები: (ა) ექვემდებარება წინა პუნქტს; და (ბ) ვრცელდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის ქვეშ წარმოშობილ ყველა ვალდებულებაზე, მათ შორის ხელშეკრულებაში, სამართალდარღვევასა და ნორმატიული მოვალეობის დარღვევაში წარმოშობილ ვალდებულებებზე.

სანამ ნახვა (http://reactoonz.org/) და ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია და მომსახურება უფასოა, ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერი დანაკარგის ან ზიანისთვის.

მხოლოდ 18+ მოზრდილებისთვის

არცერთი ინფორმაცია reactoonz.org მიმართულია ან შესაფერისია 18 წლამდე ასაკის მომხმარებლებისთვის, ქვეყნის მიუხედავად. გამოყენებით reactoonz.org თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენ ხართ მეტი 18 წლის ასაკიდან და ცხოვრობენ ქვეყანაში/სახელმწიფო/ტერიტორიაზე/პროვინციაში, სადაც ონლაინ კაზინო სათამაშო იურიდიული.